Терминологија за виски

In Uncategorized

Whisky– Зборот виски по однос на тоа од каде потекнува (Шкотска или Ирска) се пишува различно и тоа Шкотското виски се пишува без е Whisky , додека Ирското виски се пишува со е whisk(e)y
Што се однесува за другите држави кои произведуваат виски зборот виски се пишува како whisky или whiskey, а тоа ќе зависи од каде е научен процесот на произведување виски, поточно дали од Шкотите или од Ирците. На пример во Америка поголем број специфични дестилерии го имаат научено процесот на производство од Ирцита, поради тоа што имало многу ирски имигранти во Америка, и зборот виски го пишуваат со “e” (whiskey), но постојат дестилерии во Америка како што е Maker’s Mark кои го имаат научено процесот на производство од Шкотите и зборот виски го пишуваат без “e”. Меѓу останатите држави кои го научиле процесот на производство виски од Шкотите се и Јапонија, Тајван, Индија, Нов Зеланд, Тасманија, Канада и тие зборот виски го пишуваат како Whisky.
Скоч– Виски произведено во Шкотска
Malt– Слад (јачмен кој го започнал процесот на ‘ртење и од кој се добива шеќерот глукоза потребен за дестилација).
Single Malt– виски коа се прави само во една дестилерија “single” и тоа од слад “malt”.
Single Grain– виски кога се прави само во една дестилерија и тоа од житарици како што се јачмен, пченка или ‘рж.
Blended Whisky-виски кое се прави од мешање на повеќе различни вискија “blended”(мешањето на виски се смета за уметност во виски
културата, како кога уметник меша боја за да ја добие бојата што ја сака).
Blended Malt – виски кое се прави од мешање на повеќе различни вискија кои се направени само од слад.
Sherry Cask– буре во кое било зреено шпанско вино Шери.
Port cask– буре во кое било зреено португалско вино Порт.
Marsala cask– буре во кое било зреено италијанско вино Marsala кое се прави близу до градот Marsala во Сицилија.
(Sherry, Port, Marsala, Madeira се fortified (засилени) вина кои содржат 19% до 21% алкхол)
Bourbon Cask– буриња во кои се има зреено бурбон.
Бурбон– виски коа се прави со дестилирање на минимун 51% пченка, името Бурбон се користи за виски кое потекнува само од Америка.
Angels Share– го претставува изгубениот дел од вискито во бурето заради испарување во време на зреење.