Тајванско Виски

In Uncategorized

Кавалан го дефинира почетокот за производство на виски во Тајван. Кавалан спаѓа под корпорацијата King Car Group чиј сопственик е Ли Тиен Тсаи кој од порано сакал да почне со производство на виски, но не можел да ја реализира својата идеја заради стриктните закони за алкохол кои постоеле во неговата земја. Тоа траело до 2002 година кога Тајван станала дел од Светската Трговска Организација при што било дозволено на Ли да произведува виски. Производството на Кавалан започнало во 2006 година.
Првите впечатоци на светскиот пазар биле скептични, се до 2012 год. кога Џим Мури во неговото издание од “Whisky Bible” за таа година го прогласил Kavalan Solist Fino Sherry Cask за новото светско виски на годината. Кратко потоа скептицизмот се претворил во интерес и вискито се искачило на врвот на листата на најдобри Single Malt виски на World Whiskies Awards во 2015.
Брзиот успех на Тајванското виски се должи на економската сила на King Car Group, знаењето на Др. Џим Суан, како и вештината на талентираниот главен блендер Иан Чанг. Исто така топлата тајванска клима е фактор кој допринел во забрзување на стареење на вискито во бурињата, додека пак процентот на Angel’s Share(изгубениот дел од вискито во бурето поради испарување.) бил зголемен заради што цената на вискито е повисока, а побарувачката уште поголема.

With its rich earth color, the Taipei 101-shaped bottle for the Kavalan Distillery Select Series symbolizes the foundational core strengths of Kavalan’s cask selection and blending art. On the left, “Kavalan Distillery Select No. 1,” is rich in fruitiness intertwined with cream and toffee notes. On the right, ”Kavalan Distillery Select No. 2” blends floral and herbal notes, mature woodiness and warm spiciness.